Rentgen stomatologiczny zlokalizowany na Osiedlu Słonecznym 16 jest jedną z trzech placówek, w której oferujemy Państwu badania obrazowe z zakresu stomatologii i ortodoncji.

Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji, a wyniki wydajemy kilka minut po wykonaniu badania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

BADANIA

Tomografia komputerowa CBCT:

 

 

– jest techniką obrazowania 3D z wykorzystaniem stożkowej wiązki promieniowania, dzięki czemu dawka otrzymywana przez pacjenta znacznie się zmniejsza,

– badanie umożliwia zobrazowanie zarówno zębów, jak i kości oraz tkanek miękkich,

– stanowi najdokładniejszą metodę diagnostyczną w stomatologii.

 

RTG pantomograficzne (zdjęcie pantomograficzne, panorama, ortopantomogram – OPG):

 

 

– badanie 2D pozwalające na uwidocznienie wszystkich zębów, struktur szczęki i żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowych,

– umożliwia diagnostykę zębów zatrzymanych i nadliczbowych, próchnicy, zmian w zębach i ich okolicach.

 

RTG cefalometryczne:

 

 

– badanie 2D twarzoczaszki w projekcji bocznej, pozwalające na uwidocznienie struktur miękkich i twardych,

– wykonywane w celu diagnostyki wad zgryzu.

 

RTG wewnątrzustne (zdjęcie zębowe, zdjęcie punktowe):

 

 

– badanie 2D obejmujące od 1 do 4 zębów danego obszaru szczęki lub żuchwy wraz z ich okolicą okołowierzchołkową,

– pozwala na ocenę wypełnień, ubytków, próchnicy, korzeni zębów po leczeniu kanałowym, stanów zapalnych okołowierzchołkowych.

 

RTG skrzydłowo-zgryzowe:

 

 

– badanie 2D pozwalające na diagnostyke próchnicy, poprzez uwidocznienie powierzchni stycznych oraz zgryzowych zębów.

 

RTG zgryzowe:

 

 

– badanie 2D wykonywane w celu oceny zębów zatrzymanych, wad zgryzu lub obecności ciała obcego,

– badania wydawane są na kliszy.

 

 

WYNIKI

Wynik badania CT

 

·         wszystkie badania CT wydawane są standardowo na CD

·         do każdego badania dołączamy przeglądarkę

·         wynik badania pacjent otrzymuje na poczekaniu 

Wynik badania 2D

 

 

·         wydajemy na CD/kliszy lub przesyłamy drogą elektroniczną bezpośrednio do lekarza kierującego

·         lekarz może określić format pliku (.jpg, .bmp, .tiff, dicom 3.0 i inne)

·         badania są gotowe kilka minut po wykonaniu

·         zdjęcia wydajemy w estetycznych i łatwych do archiwizacji opakowaniach